Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. Päivitetty 16.11.2019.

Evästeet

Puhtosin.fi kerää joitakin käyttäjäkohtaisia tietoja käyttämällä evästeitä (”cookies”). Eväste on vierailijan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.

Lisätietoja evästeistä

Käytämme evästeitä:

  • Kävijäliikenteen analysointiin
  • Mainonnan kohdentamiseen

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että katsomme sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Ohjeet evästeiden poistoon

Rekisteriselosteet

Puhtosin Oy:n asiakasrekisteri

1) Rekisterinpitäjä
Puhtosin Oy (3093566-7)
Peräläntie 31
05450 Nukari

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
info@puhtosin.fi

3) Rekisterin nimi
ASIAKASREKISTERI

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakassuhteen syntymiseksi. Tietojen käsittely on ulkoistettu rekisterinpitäjän tilitoimistolle ja laskutuspalvelulle siltä osin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän taloushallinnon ja erityisesti laskutuksen järjestämiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

5) Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

6) Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

7) Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään puhelimitse, verkossa, sähköpostilla, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja saatetaan myös kerätä Google Analytics – analytiikkatyökalun avulla.

8) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisteristä.

9) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10) Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa yhtiön toimipaikassa. ATK:lla käsiteltävät tiedot on tietoverkossa suojattu salasanalla. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11) Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja kerro kuinka voimme olle avuksesi? Olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavan arkipäivän aikana ja annamme sinulle suuntaa antavan kustannusarvion tarpeesi mukaisesti.

Nimi
Sähköpostiosoite

Sähköposti on väärän muotoinen

Viesti

Viestiä lähetetään...

Kiitos yhteydenotosta, palaamme asiaan pikaisesti.

Viestin lähettäminen epäonnistui.

Voit ottaa meihin yhteyttä myös suoraan sähköpostilla tai puhelimitse


Palvelemme arkipäivisin klo 8:00 – 17:00

Laura

Kirsi

Tiina